Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik Åk 9 - Geometri

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Geometri: Volym. Areaskala och volymskala.

  

Så här kommer vi att arbeta

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • Förstå vad volym är.
  • Ge namn på och känna igen olika geometriska kroppar
  • Beräkna volymen av rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid och klot.
  • Beräkna volym av spetsiga kroppar och klot.
  • Göra beräkningar med hjälp av likformighet.
  • Omvandla enheter för volym.
  • Förstå area- och volymskala.

Begrepp som du ska kunna finns sammanställda på s.72 i matteboken

 

Du kommer att bedömas enligt de fem förmågorna: metod, begrepp, problemlösning, kommunikation och resonemang. 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback