Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Planering matematik 9b

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Preliminär planering för åk 9.

PLANERING – Kapitel 2 Geometri  

 

VECKA  

MÅL 

UPPGIFTER  

LÄXA  

 

Veta olika slags vinklars begrepp (spetsig, trubbig och rät vinkel, vertikalvinklar, sidovinklar, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternativvinklar) samt göra beräkningar utifrån dem.  

Blå: S. 74 – 75  

Grön: S. 54 – 55   

Röd: S 84 – 85   

s.198, uppgift 9-18. Välj nivå:   

blå + grön  

eller  

grön + röd 

 

 

Vad Pythagoras sats innebär och att använda dig av den.   

Förstå begreppen kateter och hypotenusa. 

Kunna räkna ut en andragradsekvation.  

Blå: S. 76 – 77  

Grön: S. 56 – 58  

Röd: S. 86 – 88     

  

 

Fort. Pythagoras sats + skala  

 

Grön: S. 60 – 61   

Läxa torsdag: Studi.se  

Pythagoras sats film + quiz  

 

Att utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala 

Lektion 1 Areaskala 

Lektion 2 Volymskala 

 

Stenciler +  Grön: S. 62-63  

Läxa måndag:  

Studi.se  

Film: Skala, areaskala och volymskala   

 

Förstå begreppet likformighet och att utföra beräkningar med hjälp av likformighet.  

Grön: S. 64 – 67  

Röd: S. 89 – 90  

Läxa måndag: Studi.se 

Film: Likformighet  

 

Lära dig om spegelsymmetri och rotationssymmetri  

Fors. Likformighet  

Grön s. 68 – 69  

 

 

8 

SPORTLOV 

 

 

9 

Repetition + diagnos  

Repetition 5, 6, 7, 8  

s. 298 – 301  

Utmaning: Svarta sidor 92 – 93  

 

10 

PROV Geometri TISDAG 5/3 & TORSDAG 7/3   

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter