Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Ekvationer, uttryck och problemlösning

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Vad är algebra? Vad är en likhet? Hur löser du en ekvation? Det kommer du att lära dig i det här kapitlet.

Övergripande mål och ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Du ska kunna lösa matematiska problem samt värdera den metod och strategi som du valt. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se sambandet mellan dem. Du ska välja och använda lämplig matematisk metod när du räknar. Du ska kunna prata matematik samt använda matematikens språk.

Centralt innehåll - arbetsområde:

 • Positionssystemet för tal i decimalform
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven
 • Metoder för enkel ekvationslösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

Arbetssätt - undervisningen:

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • Arbeta i matteboken "Koll på Matematik 6A" och
 • Arbeta med Bingel utifrån dina behov
 • Arbeta med Mystudywebb
 • Bingel Mattefilmer 3-6
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp (EPA)
 • Arbeta praktiskt
 • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass
 • Göra diagnoser/prov
 • Bingel Mattefilmer 3-6

Bedömning och kunskapskrav:

Jag kommer bedöma hur du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Bedömning sker utifrån förmågorna i kursplanen.

Förmågor

 • problemlösning
 • begrepp
 • metod
 • kommunikation och resonemang

Begrepp

algebra, likhet, obekant, ekvation, problemlösningsmetod, uttryck, variabel


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Ekvationer, uttryck och problemlösning
Uppgifter
Uppgift 1