Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Engelska åk 1

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Detta är en mall för planering där rubrikerna finns med som vi på Emanuelskolan ska ha med i planeringen.

Konkretiserade mål/mål för arbetet

 • Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till
 • Du kan följa enkla muntliga instruktioner
 • Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå
 • Du kan ställa och svara på mycket enkla frågor när du pratar med andra


Undervisning - arbetssätt
Vi kommer att:

 • titta på engelska kortfilmer
 • lyssna och sjunga olika sånger
 • göra olika lekar och övningar för att träna och lära oss engelska
 • göra mycket enkla presentationer
 • arbeta med programserie " English Kids Zone"
 • arbeta med ramsor
 • arbeta med ordförråd

 

 

Elevinflytande

 • Du kommer att få reda på vad du ska kunna samt på vilket sätt du ska uppnå målen
 • Du kommer till viss del kunna välja ett arbetssätt som passar dig bäst
 • Du kommer att ta del av de pedagogiska planeringar och ha inflytande på undervisningsdelen
 • I skolan kommer vi att ta hänsyn till de demokratiska grunderna
 • Du kommer att arbeta med uppgifterna som passar dig som individ

 


Bedömning
Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom att deltagande i diskussioner och samtal, hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna samt genom skolverkets bedömningsstöd.Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback