Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - elevens val

·

Årskurs:

7 - 9

Wir kaufen Kleider

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Målet är att du ska kunna gå in i en affär i ett tysktalande land för att handla kläder och skor. Du ska kunna be att få prova, fråga efter priset, be om andra storlekar, färger och mönster. Du förstår också vad expediten svarar. Vidare ska du också kunna uttrycka vad du tycker om olika klädesplagg, om något är snyggt, för litet, för stort och vad du tycker om/inte tycker om.

Mål

Målet är att du ska kunna handla kläder och beskriva dem på tyska.

Arbetets arbetssätt och redovisning

Du ska:

- gå igenom ord för olika kläder
- skriva och spela upp dialogen på tyska.
- bekanta dig med ackusativ objektsform: einen, ein, eine
- lära dig fraser som handlar om att prova och köpa kläder i en klädaffär
- beskriva kläder med färg, mönster, storlek
- kunna säga tar av sig och tar på sig på tyska
- på ett enkelt sätt kunna beskriva vad en person har på sig

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Den kommer att grundas sig på din läsförståelse, din förmåga att förstå och använda nya ord och fraser som du lär dig samt på hur du visar dina förmågor muntligt och skriftligt vid uppgifterna. Du kommer att få respons löpande ifrån din lärare. Efter att du avslutat arbetsområdet kommer du även att få återkoppling i Unikum.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.

Åsikter och känslor.

Olika former av samtal och dialoger.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

Matriser i planeringen
Moderna Språk 7-9, LGR11
Uppgifter
Meine Kleider-Kollektion (Presentation)