Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tema Rymden

Vikarbyns skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 25 januari 2020

Nu ska vi utforska rymden! Under temat kommer du få kännedom om planeterna i vårt solsystem, solen, månen och stjärnbilder.

I det här temat kommer du få prova olika arbetssätt för att få kunskaper om rymdens magi och spännande företeelser.

Aktiviteter:

Liten faktabok om rymden.

Läsa böcker och samtala om innehållet.

Tillverka solsystemet enskilt. Lära oss planetramsan.

Planeter i paper-mache.

Programmering med blue-bot till olika planeter.

Filmer och appar om rymden.

Läsa boken Superbjörnen i rymden.

Gemensam mind-map, Skriva fakta text gemensamt och enskilt.

Rymdmassage.

Tillverka modell av sol, måne, jorden och deras förhållande till varandra.

Sånger, ramsor

Använda verktyget Green-Screen.

Jordglob med silkespapper.

Utforska rymdfarkoster och tillverka egna farkoster.

Dokumentation genom alster, foton, diskussion och ett avslutande bingo.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter