Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Bråk och decimaltal

Ölmeskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Nu är det dags att ta sig an bråktal och decimaltal. Du ska få lära dig mer om bråktal och om decimaltal. Vågar du anta utmaningen?

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • vad ett bråk är
 • skriva bråk i bråkform
 • jämföra och storleksordna bråktal
 • beräkna andelen
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • förstå och använda begreppen: bråk, bråkform, blandad form, täljare, nämnare, andel, tiondel, hundradel, decimalform, decimal och decimaltal

 

Det här ska du jobba med: 

Du kommer att få genomgångar av läraren om vad bråktal och decimaltal är. Du kommer att få jobba med uppgifter där bråktalen är en del av en hel, mer än en hel samt del av ett antal eller beräkna delen av ett antal. Du ska lära dig skriva bråk på olika sätt. Du kommer få jämföra och storleksordna bråk. Du kommer att jobba med uppgifter där du lär dig omvandla bråktal till decimaltal. Du kommer också lära dig vad decimaltal består av. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med uppgifterna. 

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback