Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 6

Svenska - läsning 1

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Vi börjar området läsning med gemensam högläsning och samtal om det vi läser.

Läraren kommer att läsa ett antal böcker högt. Varefter vi kommer igång har de elever som vill möjlighet att också vara den som läser. Du som inte vill läsa högt för alla kommer att få möjlighet att läsa högt bara för läraren, för att du ska kunna få visa hur du läser, och för att du, om du behöver, ska få möjlighet att träna på det.

Vi kommer att diskutera läsförståelsestrategier, och vi kommer att använda dem när vi pratar om det vi har läst.

 

Utöver detta kommer vi att prata om de författare vars böcker vi läser, och några andra.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen
Svenska - läsning 1: åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter