Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemikalier-farligt, färgglatt och roligt

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Vi arbetar med undersökningar och skriver enkla laborationsrapporter.

Lärandemål

 • Veta vad det är för skillnad på grundämnen och kemiska föreningar.
 • Veta vad det är för skillnad på blandningar och lösningar.
 • Lära sig metoder för att separera ämnen i blandningar och lösningar.
 • Kunna ge exempel på sura och basiska ämnen som vi använder.
 • Veta vad sura och basiska ämnen har för egenskaper.
 • Lära sig metoder för att ta reda på om ett ämne  är surt, neutralt eller basiskt.

Begrepp

Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, rent ämne, blandning, lösning, separera, filtrera, avdunsta, surt, basiskt, neutralt, neutralisera, jon, elektron, proton, laddning, PH-värde, indikator, fräta

Bedömning

Bedömningen av eleverna kommer att ske via labbrapporter och laborationer.

Undervisningens innehåll

Laborationer

Dokumentation i form av labbrapporter

Filmer

Genomgångar:

 • Vad är en kemikalie?
 • Vilka har vi i hemmet och vad är symbolen? 
 • Hur skriver vi labbrapporter?
 • Vad är skillnaden på lösning och blandning?
 • Hur kan man skilja ämnen åt?
 • Vad betyder surt och basiskt?

Läxor: Begrepp och vilka kemikalier har du hemma?

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen
Kemikalier-farligt, färgglatt och roligt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter