Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden åk 6

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Sverige blir under 1600-talet en av Europas stormakter och därför kallas denna tiden för stormaktstiden i svensk historia. Under detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i den svenska stormaktstiden.

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med följande:

 • Hur Sverige blir en stormakt.
 • Hur krigen påverkade vanliga människor.
 • Hur kungarna blir enväldiga.
 • Hur adelns makt först ökar men sedan minskas.
 • De grymma häxjakterna.
 • Olika folk i det svenska riket.

Hur vi kommer att jobba med arbetsområdet Stormaktstiden

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet på följande vis:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Läsning av text, tillsammans och enskilt.
 • Arbete med begrepp samt begreppskort.
 • Diskussioner.
 • Arbeta med instuderingsfrågor.

 

Du visar att du har förstått genom att du kan:

 • Redogöra för hur Sverige blev en stormakt.
 • Berätta om hur de otaliga krigen påverkade vanliga människor.
 • Redogöra för hur kungarna blev enväldiga.
 • Redogöra för hur adelns makt först ökar för att sedan minskas.
 • Berätta om häxjakterna.
 • Redogöra för de olika folken i det svenska riket.

 Slutligen kommer vi att sätta punkt för arbetsområdet Stormaktstiden med ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback