Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Skriva - Skutan - Vt 2019:1 Tillägg mål t o m åk 6

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Den här planeringen finns bara för att du ska få med den matris som hör till den. Matrisen täcker de grundförmågor du ska utveckla i svenskan under åk 1 - 6. Jag som lärare kommer att fylla i den vartefter. Du får gärna själv kryssa i de rutor som beskriver sådant du tycker att du kan!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Nya språket lyfter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter