Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Sagor

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Du kommer att läsa sagor, lära dig om sagors kännetecken samt träna på att förbättra ditt berättande skrivande. Du kommer att skriva en saga till en eller flera elever i åk 1. Du kommer också att ge respons på en kamrats saga samt bearbeta din saga efter en kamrats respons. Du ska också läsa upp din saga för eleven i åk 1. Vi arbetar med detta vecka 4-10.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Matriser i planeringen
Sagor
Uppgifter
Sagoinstruktion

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback