Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

1800-talets stora samhällsomvandling samt ideologier

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Under det här avsnittet i historien lägger vi fokus på 1800-talet som var ett turbulent århundrade med många samhällsförändringar. Industrialismen växte snabbt, de olika politiska ideologierna spred sig. Nationalismen och imperialismen kom att prägla synen på människorna och olika kulturer. Samtidigt ökar befolkningen kraftigt beroende på många positiva faktorer och av en ökad tillgång på utbildning.

 

Så här kommer vi att arbeta med området:

  • Vi läser texterna i Digilär och lyssnar till föreläsningar kring området

  • Vi använder oss av diskussioner i helklass och ser filmer kring olika fenomen.

Följande avsnitt läser eleverna i Digilär:

  • Den stora samhällsförändringen

  • Ideologierna

  • Nationalismen

  • Imperialismen

Området examineras genom aktivt deltagande under lektionerna samt ett skriftligt prov i Digiexam under vecka 2.


Läroplanskopplingar

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Matriser i planeringen
Historia 1a1 HISHIS01a1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback