Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Åk 8 Samband och förändring PRIO MALL LGR22

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 februari 2024

Välkomna, klass , till Kapitel 4: Samband och förändring! Nu ska ni få lära er hur ni kan räkna för att inte bli lurade när det är rea, när ni lyssnar på nyheterna, eller om ni vill skaffa ett abonnemang! Vi ska jobba med procent, förändringsfaktor, och grafer!

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Veckoplanering i matematik Kap 4 Samband och förändring för klass 

         

 

 

 

 

Dina läxor är att:

-Ha läst och försökt förstå inledningen till ett nytt avsnitt före lektionen där avsnittet presenteras.

-Ligga i fas med planeringen. Planera in tid hemma för repetition och studier, ca 20 minuter 2-3 gånger i veckan.

Du ska alltid räkna minst 2 nivåer (grön/blå/röd) i varje avsnitt om inget annat meddelas. För att du inte ska halka efter i planeringen så ska det vara klart senast samma dag som vi gått vidare till ett nytt avsnitt.

Använd lektionstiden effektivt. Det du inte hinner klart med på lektionstid blir din läxa. 

 

Länkar:   

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:  https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-matematik-7-9-upplaga-1-S3182678/ljudfiler/

       

     Förändringsfaktor: https://www.youtube.com/watch?v=3l6MSUmug6o&feature=youtu.be

 

         Lärandemål 

Du ska för minst E kunna lösa problem, använda och resonera kring dessa begrepp genom att:

  • räkna med procent, procentenheter och promille
  • använda förändringsfaktor som metod vid procentberäkningar
  • teckna och lösa ekvationer vid problemlösning med procent
  • rita ett koordinatsystem och sätta ut koordinater däri, läsa av koordinater i ett koordinatsystem
  • läsa av och tolka informationen ur punktdiagram och grafer
  • skissa en graf som visar på ett samband mellan två faktorer
  • använda jämförpris och proportionalitet för att beräkna olika kostnader
  • göra en tabell, teckna en formel och rita en graf utifrån proportionaliteter och linjära samband
  • tolka formler för proportionaliteter och linjära samband

 

Begrepp att kunna förstå, förklara och använda:

 

Andel, delen, det hela, procent, promille, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, x-koordinat, y-koordinat, punktdiagram, graf, jämförpris, proportionalitet, linjära samband, startavgift, fast avgift/kostnad.

 

·        Undervisning

·        Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner/problemlösning/aktiviteter i grupp

·        Enskilt arbete

 

·        Bedömning

·        Diskussioner enskilt och i grupp på lektionstid 

·    Skriftligt prov

Jag tar med allt du visar mig – både på lektionstid muntligt & skriftligt, enskilt & i gruppdiskussioner, samt provet i slutet av kapitlet. Du ska se provet som ett sista tillfälle att visa kunskaper som om du inte visat mig på lektionstid. Använd därför lektionstiden effektivt.

Begrepp: Hur säker du är på att använda och beskriva begrepp & samband mellan olika begrepp.

Metod: Hur säker du är på att välja & kunna använda lämpliga och effektiva metoder i olika uppgifter.

Problemlösning: Hur enkla/komplexa problem du lyckas lösa, om du kan lösa på olika sätt, och hur enkelt/välutvecklat du kan värdera strategier och resultatens rimlighet.

Resonemang: Hur du använder dina kunskaper för att enkelt/väl underbyggt framföra och bemöta matematiska argument.

 

Kommunikation: Hur tydligt och effektivt du redovisar dina strategier och metoder muntligt och skriftligt med matematiska symboler och uttrycksformer.

 

Centralt innehåll från Läroplanen: 

ü  Proportionalitet och hur det används för att uttrycka skala, likformighet och förändring.

ü  Härledda enheter, till exempel km/h och kr/kg.

ü  Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräk­ningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.

ü  Räta linjens ekvation och förändringstakt. Användning av räta linjens ekvation för att beskriva samband.

ü  Funktioner och hur de används för att beskriva samband och förändring samt undersöka förändringstakt. Hur funktioner uttrycks i form av grafer, tabeller och funktionsuttryck.

ü  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar

ü  Strategier för att lösa matematiska problem samt värdering av valda strategier och metoder.

ü  Formulering av matematiska frågeställningar.

 

ü  Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik LGR22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback