Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Åk 8 Samband och förändring PRIO MALL

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Välkomna, klass , till Kapitel 4: Samband och förändring! Nu ska ni få lära er hur ni kan räkna för att inte bli lurade när det är rea, när ni lyssnar på nyheterna, eller om ni vill skaffa ett abonnemang! Vi ska jobba med procent, förändringsfaktor, och grafer!

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Veckoplanering i matematik Kap 4 Samband och förändring för klass 

         

 

 

 

 

Dina läxor är att: Ligga i fas med planeringen.

Du ska alltid räkna minst 2 nivåer i varje avsnitt och minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 Så det du inte hunnit på lektionstid blir alltså läxa. Använd lektionstiden effektivt, och använd dig av studietiden må-tors!

 

Länkar:   

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:  https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-matematik-7-9-upplaga-1-S3182678/ljudfiler/

       

     Förändringsfaktor: https://www.youtube.com/watch?v=3l6MSUmug6o&feature=youtu.be

 

j

 

            Lärandemål 

·        Att förstå och kunna räkna med procent och promille

·        Att förstå och kunna använda förändringsfaktor som metod vid procentberäkningar

·        Att kunna teckna och lösa ekvationer vid problemlösning med procent

·        Att förstå och kunna göra beräkningar med procentenheter

·        Att kunna rita ett koordinatsystem och sätta ut koordinater däri.

·        Att kunna läsa av koordinater ur ett koordinatsystem 

·        Att kunna läsa av och tolka informationen ur punktdiagram och grafer

·        Att kunna skissa en graf som visar på ett samband mellan två faktorer

·    Att förstå och kunna förklara vad jämförpris och proportionalitet är

·    Att kunna använda jämförpris och proportionalitet för att beräkna olika kostnader

·    Att kunna göra en tabell och teckna en formel för proportionaliteter och linjära samband

·    Att kunna rita en lämplig graf utifrån proportionaliteter och linjära samband

·    Att kunna tolka formler för proportionaliteter och linjära samband

 

 Begrepp att förstå och kunna använda: 

Andel, delen, det hela, procent, promille, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, x-koordinat, y-koordinat, punktdiagram, graf, jämförpris, proportionalitet, linjära samband, startavgift, fast avgift/kostnad.

 

·        Undervisning

·        Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner/problemlösning/aktiviteter i grupp

·        Enskilt arbete

 

·        Bedömning

·        Diskussioner enskilt och i grupp på lektionstid 

·    Skriftligt prov och förbättringsuppgift

  •         E-test dag vecka 
  •         Prov dag vecka 

 

 

Centralt innehåll från Läroplanen: 

 

   * Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

* Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

* Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden

* Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter