Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Kroppen, en makalös manick.

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 oktober 2023

Vår kropp är en makalös maskin! Vi tar oss en närmare titt på kroppen och vi börjar inuti. Hur fungerar, vad händer, varför fungerar kroppen så… Mot kroppens organ och sinnen!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna får en möjlighet att utveckla kunskaper om kroppens inre organ.

Eleverna får en möjlighet att utveckla sina kunskaper om kroppens sinnesorgan.

Eleverna utvecklar en kunskap om ämnesspecifika begrepp.

Bedömning - vad och hur

Du ska få utveckla din förståelse för kroppens inre organ, så som läge, funktion och utseende.

Du ska få utveckla din kunskap om kroppens sinnesorgan och på så sätt kortfattat kunna återge namn och funktion.

Du ska få utveckla din förståelse för kroppens inre organ och matens resa genom kroppen.

 

Du visar vad du lärt dig:

- Genom att vara aktiv i de gemensamma diskussionerna som förs kring kroppen, dess funktion och syfte.

- Genom att vara aktiv på de genomgångar vi har kring kroppen, dess funktion och syfte.

- Genom att du tar till dig väsentliga kunskaper av de filmer och litteratur vi tillsammans ser och lyssnar på.

- Genom att vara aktiv och hjälpsam i grupparbetet om kroppens olika inre organ.

- Genom att vara delaktig i experimenten gällande kroppens sinnesorgan. 

- Genom att hjälpa dina kamrater och på så vis förklara med egna ord och begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans vill vi lära genom:

- Film som beskriver och visar de inre organens funktioner.

- Litteratur som beskriver och visar bilder på de inre organen samt på kroppens sinnesorgan.

- Diskussioner kring frågor och funderingar som kommit fram under arbetets gång.

- Skapande i olika former.

- Experiment på kroppens  sinnesorgan.

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback