Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Kroppen, en makalös manick.

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Vår kropp är en makalös maskin! Vi tar oss en närmare titt på kroppen och vi börjar inuti. Hur fungerar, vad händer, varför fungerar kroppen så… Mot kroppens organ och sinnen!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna får en möjlighet att utveckla kunskaper om kroppens inre organ.

Eleverna får en möjlighet att utveckla sina kunskaper om kroppens sinnesorgan.

Eleverna utvecklar en kunskap om ämnesspecifika begrepp.

Bedömning - vad och hur

Du ska få utveckla din förståelse för kroppens inre organ, så som läge, funktion och utseende.

Du ska få utveckla din kunskap om kroppens sinnesorgan och på så sätt kortfattat kunna återge namn och funktion.

Du ska få utveckla din förståelse för kroppens inre organ och matens resa genom kroppen.

 

Du visar vad du lärt dig:

- Genom att vara aktiv i de gemensamma diskussionerna som förs kring kroppen, dess funktion och syfte.

- Genom att vara aktiv på de genomgångar vi har kring kroppen, dess funktion och syfte.

- Genom att du tar till dig väsentliga kunskaper av de filmer och litteratur vi tillsammans ser och lyssnar på.

- Genom att vara aktiv och hjälpsam i grupparbetet om kroppens olika inre organ.

- Genom att vara delaktig i experimenten gällande kroppens sinnesorgan. 

- Genom att hjälpa dina kamrater och på så vis förklara med egna ord och begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans vill vi lära genom:

- Film som beskriver och visar de inre organens funktioner.

- Litteratur som beskriver och visar bilder på de inre organen samt på kroppens sinnesorgan.

- Diskussioner kring frågor och funderingar som kommit fram under arbetets gång.

- Skapande i olika former.

- Experiment på kroppens  sinnesorgan.

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter