Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Musik, Svenska

·

Årskurs:

F - 2

Året

Nyhedsskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Vilka är de fyra årstiderna? Vad skiljer dem åt? Varför heter veckodagarna det de gör? Du ska få arbeta med året och de fyra årstiderna, månaderna, veckor och dagar.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska:

 • kunna årstidernas namn
 •  veta skillnaden mellan årstiderna
 • kunna veckans dagar och hur de fått sina namn
 • kunna antalet månader på ett år och deras namn
 • känna till några högtider under året
 • känna till några djurs och växters livscykler
 • Du ska också veta när du är född.

Begrepp

 • årstid
 • år, månad, vecka, dag
 • högtid
 • livscykel
 • asagudar

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.
 • Vi dokumenterar genom att rita och skriva.
 • Vi gör en skapande uppgift om årstiderna.
 • Vi ser på filmer.
 • Vi sjunger sånger

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven, se matris

 

Hur du får visa vad du kan

Du får redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Matriser i planeringen
Året
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback