Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Mitt i prick 1B - addition med tiotalsövergång

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Under detta arbetsområdet kommer du att få lära dig tiotalsövergång i addition 0 till 20, begreppen fler och färre, kommutativa lagen i addition, symmetri samt stapeldiagram.

Mitt i prick 1B - addition med tiotalsövergång

I detta arbetsområde ska du kunna lösa uppgifter i additionen 0-20, med tiotalsövergång. Du ska lära dig olika strategier och räknemetoder. Vi strävar efter att eleverna ska automatisera talkombinationerna i addition 0-20, detta för att underlätta för en mer avancerad räkning. Detta innefattar att kunna använda kommutativa lagen i addition så att uträkningar kan underlättas t.ex. 3 + 8 kan räkas som 8 + 3. Du ska förstå och kunna använda begreppen fler och färre. Du ska kunna rita ut symmetrilinjer. Samt kunna läsa av ett stapeldiagram. Arbetsområdet sträcker sig från vecka 5 till vecka 9.

 

Konkretiserade mål 

- Du förstår och kan använda begreppen fler och färre. 

- Addera tal med tiotalsövergång t.ex 8+7. 

- Du ska veta att vid addition så går det att byta plats på talen t.ex. om det står 3+8 kan man byta plats så att det står 8+3. 

- Du kan några olika metoder att räkna fram svaren på och väljer den metod som passar bäst för att lösa problemet. T.ex. räkna ett i taget, addera med hjälp av talraden, huvudräkning eller automatiserade talkombinationer. 

- Du ska förstå begreppet symmetri och kunna dela en symmetrisk figur så att det blir likadant på båda sidorna linjen samt kunna rita färdigt bilder så att de blir symmetriska. 

 

Undervisning/såhär ska vi göra

- Vi kommer att använda våra små whiteboards i början av varje lektion för att repetera begrepp vi tidigare arbetat med, samt se om du förstått dagens genomgång. 
- Vi kommer att räkna i boken Mitt i Prick 1B. Kapitel 2, addition med tiotalsövergång.
- Vi kommer att spela mattespel.
- Vi kommer att arbeta laborativt. 
- Vi kommer att spela spel på Ipad. 
- Vi kommer att titta på avsnitt från serien livet i mattelandet
- Vi kommer att spela NOMP på våra chromebooks. 
- Vi kommer färglägga räknemålor.
- Vi kommer att träna på snottror. 
- Vi kommer att ha matteläxa varje vecka, detta för att repetera och befästa det vi gjort i skolan. 

Begrepp

Addition, plus, tiokompisar, talrad, dubblor, fler, färre, symmetri och stapeldiagram. 

Bedömning

- Du kommer att bedömas formativt, d.v.s kontinuerligt under arbetets gång. 

- Du kommer i början av varje lektion få tillfälle att svara på frågor på en liten whiteboard. 

- Du kommer att göra ett litet kunskapstest i slutet av arbetsområdet. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter