Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Skriva annons

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Vi kommer att lära oss hur annonser är uppbyggda, vilka knep och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att utforma egen annons.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • Kunna komparera adjektiv
  • Kunna kongruensböja adjektiv
  • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar texten
  • Veta vad imperativ är.
  • Skriva och utforma en annons med bild och text.

Arbetssätt

I Zick Zack boken kommer vi att läsa och arbeta med olika annonser för att lära oss dess struktur.
Vi ska arbeta med grammatiken; böja adjektiven och verben för att det ska bli lockande text.

Rita och måla lämpliga bilder, figurer för en annons.
I slutet av området ska göra en egen annons på en pizza.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Baskunskaper, läxförhöret
Baskunskaper, texten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback