Skolbanken Logo
Skolbanken

Människokroppen

Alirskolan 7-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Under veckorna 39 och fram till höstlovet (vecka 44) kommer vi att arbeta med människokroppen. Detta arbetar vi med för att du ska få kunskap om din egen kropp och hur den fungerar. Vi kommer att prata om vad olika kroppsdelar heter dess placering på kroppen och vad dom används till. För att kommunicera runt detta kommer vi att se filmer och diskutera dessa samt att arbeta i no-boken. Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt.

Elevdel

Under vecka fem och fram till sportlovet (vecka 10) kommer vi att arbeta med människokroppen.

Detta arbetar vi med för att du ska få kunskap om din egen kropp och hur den fungerar. Vi kommer att prata om vad olika kroppsdelar heter och vad dom används till. För att kommunicera runt detta kommer vi att använda tal, tecken filmer och bilder. Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt.

Konkreta Mål

Du skall få kunskap om din egen kropp och hur den fungerar.

Du ska kunna berätta med tal, tecken eller bilder om hur kroppen fungerar.

Bedömning

du ska kunna benämna några olika kroppsdelar.

du ska kunna tala om vad olika kroppsdelar används till.

du ska kunna delta i samtal om vad som händer i kroppen när du blir tonåring.

du kommer att få lära dig många nya ord och du kommer att få visa att du kan använda dom på rätt sätt.

Detta ska du kunna visa med text, tal, tecken eller bilder.

Undervisning

Så här ska vi göra:

Vi kommer att lära oss om människokroppen och vad de olika kroppsdelarna heter. Detta kommer vi att göra genom att titta på film, läsa böcker, rita och titta på bilder.

Vi kommer att prata om hur kroppen fungerar och vad olika kroppsdelarna används till.

Vi kommer att titta på hur det ser ut inuti kroppen.

Vi kommer att använda våra kroppar genom olika rörelselekar.

Du kommer att få en arbetsbok där du arbetar med arbetsområdet människokroppen utifrån din egna förmåga.

Detta gör vi för att du skall förstå vad som händer i din kropp och varför. Du kommer med detta att få möjlighet att känna trygghet i din egen kropp och med vem du är. Vi vill också att du skall kunna känna igen och kunna berätta om dina egna känslor. Du kommer att få ett större ordförråd vilket underlättar när du pratar med andra.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen
Kroppen, dess funktion och pubertet.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback