Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokstäver och deras ljud

Grundsärskolan Hudiksvalls Kommun, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Du ska på ett lekfullt sätt få bekanta dig med bokstävernas form, ljud och användningsområde. Du ska få lära dig hur bokstäverna ser ut och hur de låter.

Kommunikation

 

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Detta ska du lära dig

 

  • Att känna igen några utvalda bokstäver 
  • Att koppla ihop bokstäverna med bokstavsljudet
  • Att kunna koppla bokstavsljuden till bilder
  •  

Arbetssätt och undervisning 

I undervisningen kommer vi bl.a. att

  • Arbeta med praxis alfabetet
  • Vi tittar på bokstäver och ljudar och tecknar dem
  • Vi ljudar och matchar bokstäver
  • Vi använder oss av även av smartboarden och lärplattan där vi tränar på varierande sätt

 

Detta bedöms

  • Att du kan känna igen några bokstäver och bokstavsljud
  • Att du kan koppla dessa bokstavsljud till bilder

Bedömningen av dina kunskaper kommer att ske genom observationer och diskussioner i arbetslaget.


Läroplanskopplingar

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Kroppsspråk, tecken eller tal.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter