Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Zick Zack läsa år 3

Knutby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Du kommer att jobba med lästräning och läsförståelse, samt hur olika texter är uppbyggda.

Du kommer att få läsa olika typer av texter i Zick Zack läsrummet för åk 3. Du kommer att få besvara frågor om texterna och läsa dem tyst, med kompis och högt.

Du kommer att få instruktioner och besvara frågorna på One Note.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Zick Zack läsa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback