Skolbanken Logo
Skolbanken

Experiment

Rävekärrs anpassade grundskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Vi kommer att göra experiment med bland annat ljus och vatten. "Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov att veta mer om sig själv och sin omvärld." (Läroplan för grundsärskolan s. 94)

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor och undersöka.

Undervisningen syftar också till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till såväl sina egna åsikter och andras argument som till information från olika källor.

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

  • Vi kommer att göra olika experiment med bland annat ljus och vatten.
  • Öva på att ställa en hypotes innan  experimentet.
  • Förklara vilken metod/genomförande du använt/gjort.
  • Förklara resultat/vad hände? efter varje experiment
  • Förklara din slutsats efter varje experiment.

 

Hur kommer vi arbeta?

  • Vi kommer att arbeta i grupp.
  • Vi arbetar med konkret material.
  • Du kommer att få dokumentera skriftligt i häftet Min bok med experiment.
  • Vi kommer att dokumentera experimenten med foton som delas på unikum.

Bedömning:

Bedömning sker efter varje arbetsmoment.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Experiment 18/19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback