Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Pedagogisk planering Svenska Åk1

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Skriva:

Skriva de flesta av alfabetets bokstäver.

Stava ljudenliga enstaviga ord. Ex, sol, bil.

Formulera och skriva enkla meningar till bilder. Ex, Jag ser en katt.

Använda sig av stor bokstav, punkt, mellanrum mellan orden.

 

Tala/Samtala:

Berätta muntligt om något du har varit med om.

Ta emot och förstå en muntlig instruktion.

 

Läsa (avkodning, förståelse och flyt.):

Läsa enkla bekanta och obekanta småord. Ex, fem, hus, par, jul.

Läsa en enkel mening och förstå dess innehåll. Ex, Sara har en katt. Katten är brun. Saras katt heter Måns.

Läsa vanliga småord med automatik. 24-27 ord på en minut. Ex, är, kan, gul.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pedagogisk planering Svenska Åk1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback