Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit Matematik 2B

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation med tabell 3 och 4, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, tex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Favorit matematik:

Kapitel 1. Klockan

 • Klockan hel och halv timma
 • Klockan, kvart i och kvart över
 • Klockan, alla klockslag

Kapitel 2. Multiplikation och problemlösning

 • Repetera multiplikation med 2, 5 och 10
 • Träna multiplikation med 3 och 4
 • Strategier för problemlösning

Kapitel 3. Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000
 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • Tal i olika kulturer genom historien
 • Att jämföra och storleksordna tal
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0-1000

Kapitel 4. Geometri och mätning

 • Geometriska objekt, punkt, linje och stråle, sträcka och öppen polygon
 • Vinklar
 • Geometriska objekt, månghörningar, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot
 • Mätning, enheten liter och deciliter

Kapitel 5. Rimlighet, skriftlig huvudräkning

 • Avrundning och rimlighet
 • Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0-1000
 • Enheten meter, kilometer och kilogram
 • Träna multiplikation, uppställning och mätning

Arbetsgång:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela spel
 • färdighetsträna och arbeta med Favorit Matematik samt extra arbetsblad
 • matteläxa

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas på dessa olika sätt:

Formativt under lektioner

Vi kommer genomföra summativa prov under arbetets gång.

Du är aktiv på genomgångar och deltar i diskussioner.

Du är aktiv på lektionerna och deltar i arbetet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen
Matematik Favorit 2b
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback