Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

8 - 9

Grammatik åk 8-9 /Dari

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Under VT kommer vi att jobba med grammatiken (verb,adjektiv,substantiv samt pronomen) och tillämpningen av detta för översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska. Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Dessutom ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheten att utveckla sitt modersmål för att kommunicera, tänka och uttrycka sig båda i tal och skrift på ett välutvecklad sätt. Dessutom ska eleverna kunna tillämpa ordbildning och meningsbyggnaden på sitt modersmål i jämförelse med svenskan.

 

 

  • Ml
    Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • Ml
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Mål:

 

 

Eleven ska  kunna anpassa  sina texters innehåll och språk på et sätt så att de fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Eleven ska kunna  utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och språklig variation med en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Dessutom  skall eleven tillämpa  grammatiken kunna berätta, beskriva och förklara instruerande och argumenterande  till exempel det kan handla om tidningsartiklar,fakta texter  eller skönlitteratur relaterade  texter deras  typiska språkliga drag samt deras grammatiska begrep.

 

 

Arbetssätt:

  • att kunna använda rätt grammatiska begrepp vid skrivning av välutvecklade texter och meningar.
  • att känna igen de grundläggande grammatiska begrepp samt  de olika skiljetecken i en text eller mening
  • tillämpning av korrekt grammatik vid översättning av meningar och texter mellan modersmålet och svenska både i tal och skrift.'

 

 

Materiel:

läroböcker, grammatiska övning böcker, autentiskt material i form av tv program,filmer,arbetsblad,etc

 

 

 

Bedömning:

Elevens kunskaper om grammatik bedöms kontinuerligt vid varje lektion tillfälle. eleven ska kunna de grundläggande grammatiska begrepp för att skriva och berätta meningar och texter.

Eleven ska använda sin grammatiska kunskap vid  översättning  av meningar och texter mellan modersmålet och svenska samt kunna skilja  mellan de grammatiska  olikheter som finns mellan modersmålet och svenska

   

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9
Uppgifter
Uppgift 1