Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Section 4: The USA

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

This section is about the US; teenage life, famous persons, sports in the US etc.

In this section you are going to read texts about teenage life in the US.

You will also compare teenage life in the US to your life here in Sweden. 

After your February holiday, you are going to write a text about an American famous person.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lesson Wednesday 30/1
Teenage life - interview