Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

En produkts livscykel

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Du ska följa en produkt, från råvara till färdig produkt och till återvinning. Arbetet går till som så att du själv söker svar på frågor sedan kommer du få redovisa ditt arbete.

  - En produkts livscykel  -

 

 

 

Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Du ska följa produkten från råvara till färdig produkt och till återvinning. Arbetet går till som så att du själv söker svar på frågorna nedan sedan kommer du få redovisa ditt arbete. Tänk på att jämföra de olika materialen så ofta som möjligt. För/nackdelar, användningsområden, osv.

 

 

 

Centralt innehåll (Lgr 11) som du kommer beröra är

 

 

 

• Bearbetning av råvara till färdigprodukt och hantering av avfall

 

• Betydelsen av egenskaper, tex hårdhet och elasticitet, drag-­ och tryckhållfasthet vid val av material

 

• Teknikutvecklingsarbetet dvs hur behoven tillgodoses med en viss konstruktion

 

• Återvinning och återanvändning av material

 

 

 

 

 

Arbetsmetoder
Svara på frågorna i detta häfte, eller på ett separat papper eller ett Word-dokument. Du får använda dator som faktakälla och för bildmaterial. Det finns en del info i teknikböckerna men du kan även hitta fakta i NO-böckerna. Kemiboken har ganska bra och komprimerad info om olika material. När du letar information på internet, tänk på att du får tillgång till mycket mer information om du söker på engelska istället för svenska.

 

 

 

 

 

Redovisning

 

När du svarat på frågorna så ska du göra en Powerpoint där du presenterar ditt arbete. Ta med den information du tycker är viktigast, en presentation med för mycket information kan vara svår att hänga med i. Om du känner dig obekväm i programmet Powerpoint så kan du istället göra en plansch. När du är klar så lämnar du in / delar allt till mig (svar på frågor + PP eller plansch).

 

 

 

Frågeställningar

 

¤ Material och produkt kan i vissa fall betyda samma sak, men oftast inte. Tänk på det när du svarar på frågor, kan vara lätt att blanda ihop i farten.
  -Exempel på råvaror; bauxitmalm (aluminium), olja (plast), träd (trä), mineraler/sand (glas), bomull.
  -Exempel på material; aluminium och andra metaller, PET (plast), papper/kartong, glas, textiler.
  -Exempel på produkter: aluminiumburk, PET-flaska, hockeyklubba, tetra pak, glasflaska, kläder.

¤ Det ska finnas något slags återvinningssystem runt produkten/materialen du valt.
¤ Tänk på att vissa material återvinns lättare än andra och det kan innebära att det finns mer info om det materialet.
¤ Om din produkt består av flera material så fokuserar du på de material den i huvudsak består av.

När du är klar med frågorna så börjar du arbeta med din presentation. Läs gärna igenom alla frågorna innan du börjar leta svar och tänk på att svara så utförligt du kan! Du får såklart också ta med mer information om du hittar något du tycker är viktigt att ta med. Se kunskapskraven längst bak i häftet för att veta vad som betygsätts.

 Om produktens tillverkning


 

Vald produkt:

 

 

 

  

  1. Vilka material är produkten gjord av?

     

  2. Från vilka råvaror framställs materialen? 


     

     

  3. Hur går framställningen av materialet till? Påverkar processen miljön?

 

 

 

 

 

 

4. Vilka fördelar och nackdelar har dessa material och de råvaror de tillverkas av?
Jämför gärna med andra material som har liknande förmågor och användningsområden.

 

Fördelar   +

Nackdelar   -

 

 

 5. Varför har man använt dessa material (fysikaliska, kemiska egenskaper; värmtålighet, hållfasthet, täthet) till just denna produkt? Ställs några krav på produkten?

 


 
 

6. Hur tillverkas produkten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Har tillverkningen av produkten någon påverkan på miljö, samhälle eller oss individer?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om utvecklingen och användandet

 

8. Hur har produkten utvecklats genom historien? Från att den först uppfanns fram tills idag.

 9. Vad har drivit fram utvecklingen av produkten?

 

 

 

 

 

10. Vilka eller vems behov tillfredsställer den här produkten?

 

 

 

11. Finns alternativa produkter som gör samma sak på ett bättre eller ett sämre sätt? 


12. Hur vanlig är produkten i Sverige?

 

Globalt?


 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Hur ser framtiden ut för denna produkt?

 

Utvecklingsmöjligheter?
 

Om
återvinningen

 

 

 

14. Hur återvinns produkten?

 15. Hur återanvänds de olika materialen i din produkt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


16. Vilka har intresse av att återvinna eller återanvända materialen? Drivkrafter här kan vara; ekonomiska intressen, miljö, samhälle, mm.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

·         identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Tekniska lösningar, samverkan och begrepp

 

 

 

 

 

Material

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 

 

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

 

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

·         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

·         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Drivkrafter

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

 

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

 

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

 

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Redovisning

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
En produkts livscykel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter