Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

7

Retorik- konsten att tala

Kyrkskolan 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Vi ska arbeta med muntlig framställning. Vi kommer att ta upp grunderna i retorik, träna röst- och kroppshållning för att kunna redovisa muntligt.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I samhället idag så krävs det att man ska kunna göra sin röst hörd både muntligt och skriftligt.

Du ska lära  dig att använda din röst och kropp för att göra muntliga presentationer. Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss grunderna i retorik.

Göra övningar som gör att du bli mindre nervös.

träna din röst och kroppshållning.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedöma:
* Hur väl du deltar i muntliga diskussioner
* Hur väl du kan genomföra en muntlig presentation

Hur du får visa vad du kan:

 

Du ska göra en muntlig framställning med SO innehåll.

 
Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen
Muntligt presentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter