Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi

·

Årskurs:

5

Djur, växter och andra organismer

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

I det här arbetet ska vi lära oss olika sätt att identifiera, gruppera, och sortera växter, djur och andra organismer. Vi ska också lära oss om deras liv och vilken betydelse de har för människan och naturen.

Vi ska här jobba med det som finns i naturen runt omkring oss, både det levande och det icke levande. Vi läser texter, tittar på filmer, diskuterar i helklass och i grupper och identifierar organismer. Vi ska titta på olika sätt att identifiera, sortera och gruppera det som finns i naturen.

Vi jobbar både enskilt och i grupper. 

 

Du ska som avslutning på arbetsområdet välja en växt, ett djur eller en annan organism och göra ett enskilt arbete om det.  Arbetet ska innehålla var organismen finns, på vilket sätt den är till nytta för människan och naturen, vilken art den tillhör, vad den är släkt med, hur den ser ut osv.

 

Begrepp: fotosyntes, ekosystem, organism, djur, växter, art, närmiljö, organism, identifiera, sortera, gruppera.


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback