Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Musik, NO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

1

Tema Vatten Djur

Påskagängets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Sally är en liten säl som som har lärt sig simma väl. Hon tar oss med på äventyr och vi möter olika djur som bor i havet.

Tema Vatten Djur

Pedagogisk planering F-1, 18/19

 

 

Förankring i kursplanen

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Vad ska vi göra?

Du kommer under några tematräffar göra ett grupparbete kring olika djur som lever i eller vid vatten, Vi börjar i sagans värld där vi får följa sälen Sally då hon ger sig ut på äventyr och träffar andra djur som lever i havet. Vi samtalar om olika djur hon träffar på och sjunger med i sångerna som finns i sagan.

Sedan får du önska olika djur som du skulle vilja veta mer om. Utifrån ditt och dina kamraters önskemål gör vi olika djurgrupper.  I gruppen får du titta på bilder på djuret, korta fakta-filmer och söka reda på några fakta. Frågor som du ska besvara är:

Vad heter djuret?

Hur ser det ut?

Vad äter det?

Hur många ungar kan det få?

Var bor djuret?

Övrigt…..

 

Hur ska vi lära oss?

Vi lyssnar på saga och sång om sälen Sally.

Vi sjunger och leker lekar tillsammans.

Utifrån sagan samtalar vi om olika djur i havet.

Vi gör grupparbeten med bild och text, och sparar det i vår temabok där vi samlar allt arbete kring vattentemat.

Vi tittar och läser i faktaböcker och på olika hemsidor med fakta och film på nätet.

Vi berättar för varandra om vilket djur vi skrivit och ritat om.

 

Hur får du visa vad du lärt dig?

Genom att delta aktivt på lektionerna

Redovisning genom dokumentation i temaboken

Samarbete, samtal och diskussioner


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback