Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Relief

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Sammanfattning Under detta arbetsområde kommer du att framställa en relief med valfri form, figur eller märke.

Relief

Du kommer att arbeta fram en relief med teknikerna gröpa ur och karvsnitt.

 

I arbetet kommer du att öva på att:

Planera ditt arbete

Göra en lista på alla steg du behöver göra för att framställa en relief

 

Göra en skiss

Rita en två eller tre-demissionel bild med detaljer (så som färg, material och beslag) och mått (med måttenhet cm).

 

Beskriva ditt föremål

I slöjdhäftet beskriva ditt föremål. Vilket utryck den har och resonera kring symboler, färg, form och material.

 

Beskriva arbetsprocessen

I slöjdhäftet beskriva hur du arbetat under lektionen. Vilka verktyg, redskap eller maskiner arbetade du med. Vilka material arbetade du med. Hur har du gått tillväga. Vilka val har du gjort.

 

Utvärdera din arbetsinsats

I slöjd häftet beskriva hur det gått för dig att arbeta. Stötte du på några problem, hur löste du dem. Är du nöjd med hur du arbetat, kan du göra något bättre nästa gång.

 

Resonera kring arbetsprocessen

Hur gick det att följa din egna/lärarens planering. Vad var svårt. Vad behöver du tänka på till nästa gång.

 

Själv bedömning

Hur din arbetsinsats var under lektionerna och hur det påverkat det du arbetat med.

 

Verktyg, redskap, maskiner och slöjd tekniker

Hur du använder ett håljärn/skölp, bildhuggarjärn och om man önska karvsnittsjärn. Hur du gör och använder slöjd tekniken gröpa ur, snida och om man önska karvsnitt


 

 

Bedömning

 

Framställa föremål och Använda verktyg, redskap och maskiner

De första 4 lektionerna under detta arbetsområde får ni lära er att använda redskapen (Håljärn, träklubba och bildhuggarjärn) och tekniken gröpa ur/skära i trä. De 2 till 3 sista lektionerna bedömer jag hur väl du kan:

 

·         Framställa och utveckla föremål utifrån givna instruktioner.

·         Hantera verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och för uppgiften korrekt sätt. Samt om du kan och använder dig av deras rätta namn.

 

Jag kommer att bedöma din relief när den är klar och loggboken.

 

Välja tillvägagångssätt

Under arbetet kommer jag titta hur väl du kan på egen hand välja hur du ska gå till väga för att göra din relief samt hur väl du kan lösa problem som dyker upp.

 

·         Jag kommer att bedöma din planering, din utvärdering och loggboken

 

Utveckla idéer

Under arbetet kommer jag titta på hur väl du kan visa genom skisser, planering och loggboken, vad du tänker gör och var du fick iden från.

 

·         Jag kommer bedöma dina skisser, planering och loggboken

 

Arbetsprocessen

Under arbetet kommer jag att titta på hur väl du kan arbeta på egen hand och ta egna beslut.

 

·         Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna och loggboken

 

Självbedömning

I utvärderingen kommer du att bedöma hur det har gått för dig underlektionerna och du kommer att få fundera över och reflektera kring hur det har påverkat hur din relief blev.

 

·         Jag kommer att bedöma din utvärdering

 

Resonemang

I utvärderingen kommer du att förklara varför din relief ser ut som den gör, varför du valt att använde just den formen, färgen, material och hur de påverkar känslan man får av att titta på din relief.

 

·         Jag kommer att bedöma din utvärdering och loggbok

 

 

 

     Uppgifter

 

·         Planering i slöjdhäftet

o   I slöjdhäftet ska du planera hur du ska arbeta fram din relief. Den ska innehålla en skiss på formen/figuren du valt, en arbetsbeskrivning i steg till steg hur du ska göra din relief .

o   Skissen bör innehålla en tydlig bild på din form med detaljer som färg och mått (med måttenhet)

o   Arbetsbeskrivningen bör innehålla: framställningsteckning, verktyg, redskap och maskiner,  ytbehandling och tillvägagångssätt.

·         Loggbok

o   I slöjdhäftet skriver du i slutet av varje lektion vad du arbetat med, hur du arbetat, vilka verktyg, redskap och/eller maskiner du använt och hur du använt dem. Problem som uppstått och hur du löste dem.

 

·         Utförande och slutförande

o   Arbeta noggrant.

o   Alla arbeten ska slipas ordentligt

o   Alla arbeten ska ytbehandlas (om du väljer att inte göra det vill jag att du förklarar och motiverar i slöjdhäftet varför du valt att inte ytbehandla)

o   Alla arbeten ska vara markerade med namn och klass

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris slöjd 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback