Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lärgrupper på Pyret

Förskolan Tomtberga två, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Vi har lärgrupper 1 dag i veckan där vi delar in barnen i tre olika grupper som sedan turas om att på ett lustfyllt sätt upptäcka och utforska drama, skapande samt naturvetenskap-och teknik under dagen.

Syfte:

Se läroplansmålen nedan.


Avdelningens mål:

 I vill att alla barnen ska kunna tillgodogöra sig likvärdiga kunskaper. Därför har vi valt att en dag i veckan ha gruppaktiviteter med tre olika lärgrupper som är drama, skapande och naturvetenskap- och teknik. På detta sätt får barnen upptäcka och utforska nya erfarenheter som vi sedan kan metakommunicera om tillsammans. Vad gjorde vi? Vad var det som hände? Hur kändes det? 

 

Aktivitet/metod:

  • DRAMA: Leena 
  • SKAPANDE: Veronica 
  • NATURVETENSKAP OCH TEKNIK: Marie

Se specifika planeringar för varje lärgrupp

När? Var? Hur? Varför?.

När: På onsdagar denna termin. 

Var: På pyret eller annan planerad plats för aktiviteten.

Hur: Alla barn är indelade i tre olika grupper, vi roterar efter avslutad aktivitet. 

Varför: För att alla ska kunna få samma kunskapsinhämtande och kunna kommunicera kring våra upptäckter tillsammans oavsett vilken grupp man är i. 

 

Resultat - hur blev det?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback