Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Nervsystemet, hormoner och droger - Biologi åk 9

Margarethaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Eleven ska förstå hur hjärnan och nervsystemet fungerar och hur de kan påverka sin egen hälsa och välmående.

Mål:

Eleven ska kunna beskriva och förklara följande:

 • Beskriva hur våra sinnen(syn, hörsel) fungerar och hur de är uppbyggda. 
 • Beskriva hur nervsystemet är uppbyggt och hur det fungerar.
 • Beskriva vad en reflex är.
 • Beskriva hur hjärnan är uppbyggd och organiserad.
 • Beskriv hur sömnen, minnet och stress påverkar våra liv. 
 • Förklara vad ett hormon är, var någonstans tillverkas hormonerna och vad har de för uppgift i kroppen.
 • Hur du kan påverka din egen hälsa(sömn, stress och minnet). 
 • (Hur påverkar droger(alkohol och narkotika) det lokala nervsystemet och vad blir följden av ett drogberoende. Det tar vi senare i vår.)
 • De olika organsystemens samverkan.

 

Grovplanering:

V.15 Nervsystemet och reflexer plus laboration.

V.16 Hjärnan, stress, minnet och sömn.

V.17 Sinnesorgan, hälsa och sjukdomar. 

V. 18 Hormoner och repetition.

V. 19  Repetition och

V. 20 prov tisdag15/5

V.21 Sex och samlevnad. 

 

Bedömning:

 • Laborationsrapport.
 • Prov 
 • Diskussioner

 

Läsanvisningar: 

Till provet:

 • S.182 - 214. Nervsystemet( Ej sidorna 190-193). 
 • Utdelat material.
 • Powerpointanteckningar - Fokusera på boken och ha ppt:n som stöd. 

Efter provet:

 • 256-257 och 262-268 - droger

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Laborationen - sinnen
PDF:en från lektionerna - nedskalad.
Instuderingsfrågor till provet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback