Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Litauiska planering för åk 4-6 VT- 2019

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

Under våren 2019 så fortsätter vi att arbeta med olika typer av texter, läsa och analysera med olika lässtrategier , diskutera, skriva olika typer av texter. Eleverna ska läsa olika böcker i litauiska och utveckla sin läsförmåga. Eleverna ska träna på muntlig redovisning, det hjälper de att våga tala sitt modersmål inför andra, vi kommer att använda digitala verktyg.

 Syfte

Du ska lära att skilja olika text typer
Du ska träna olika lässtrategier
Du ska samtala och lära sig anpassa tal enligt olika mottagare
Du ska träna att skriva olika text typer
 

Hur vi ska jobba

Vi ska jobba med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Detta gör vi genom att träna på att läsa texter anpassade efter elevernas aktuella kunskapsnivå och intresse. Vi ska lyssna inspelade texter, öva på att redovisa muntligt inför resten av gruppen för att utveckla litauiska språket och elevernas ordförråd. Vi ska även upplysa om litauiska högtider och traditioner och jämföra dem med de svenska.

Elever kommer att jobba mer i grupper, göra gemensamma projekt.

Vi ska prova med läsläxa som elever tränar på hemma.

Material: Vi kommer att använda läromedel "Mano ir tavo šalis Lietuva",  "Laiškai iš Lietuvos" och portalen e-mokykla.lt

Bedömning

Jag kommer att bedöma:


Läsning, läsförståelse, textanalys

Muntlig kommunikation, elevens förmåga att uttrycka sig muntligt, samtala, diskutera, återberätta mm.

Din formåga att formulera tankar skriftligt, skriva olika typer av text.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Matriser i planeringen
matriser litauiska 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback