Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Åsö Sp8:4 En la ciudad v.3-8

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

I det här arbetsområdet lär du dig att berätta om hur du tar dig till olika platser (transportmedel) samt att ge och förstå vägbeskrivningar på spanska. Du kommer även att lära dig om hur du berättar om framtiden, vad du ska göra.

                                    En la Ciudad           

 

Syfte med arbetsområdet:

·        Ord för färdmedel, stadens byggnader och platser

·        Verbet ir (ir en…), hay, está/están, regelbundna verb i presens mm.

·        Hur man pratar om framtiden (ir a + infinitiv)

·        Några lägesord

·        Vägbeskrivningar

 

Vad bedöms?

·        Din aktivitet under lektionstid

·        Muntliga uppgifter (v.7)

·        Skrivuppgifter (v.8) 

 

·        Prov 20/2 v. 8 (på kapitlet En la Ciudad)

 

 

Semana

Lunes

Martes

Miércoles

2

Vacaciones

Vacaciones

Vacaciones

3

Text: En la ciudad (s. 40-41)

Vi jobbar med ord och fraser samt går igenom uttryck med verbet IR.

Lyssna: övning 4 (s. 63 övningsbok)

Läxa till onsdag v. 3:

Verbet ir + transportmedel s. 40-41 i textboken

Muntligt: övning 5 (s. 64 övningsbok)

Lyssna: övning 7 (s. 65 övningsbok)

+ övningsbok s. 62-65

Muntligt + skriftligt i par: övning 8 (s. 65 övningsboken)

+ gör egna dialoger.

Läxförhör: ir + transportmedel  

Text: Bienvenidos a mi barrio (s. 42-42) + övningsbok s. 66-69

Läxa till onsdag v. 4:

Ord och fraser från texten.

4

Samtalsdag – ingen lektion

Grammatik: Genomgång futurum. + övningsbok s. 165

Lyssna: övning 9 (s. 69 övningsbok)

 

Läxförhör: Ord och fraser

Muntligt: övning 10 (s. 69 övningsbok)

+ fortsatt arbete övningar till texten (s. 66-69 i övningsboken)

5

Muntligt: övning 11 (s. 69 i övningsboken)

Jobba färdigt med sidorna 66-69 i övningsboken.

Hörövning: Las tiendas (escuchamos 48)

Hörövning: ¿A qué hora? (super 12)

Text: ¿Cómo llego a…? (s.44-45)

+ övningar s. 70-71.

 

Läxa till onsdag nästa vecka: vägbeskrivningar, ord och fraser s. 44-45 textboken

6

Genomgång hay/está

Lyssna: övning 6 (s. 72 i övningsboken)

 

Provlapp delas ut.

Fortsatt arbete med text och övningar, s. 73-74 i övningsboken.

Läxförhör: Vägbeskrivningar etc.

Vi övar på att ge och förstå vägbeskrivningar etc.

7

Öva och repetera inför provet.

 

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

8

Película och muntlig uppgift

(ge och förstå vägbeskrivning)

Individuell skrivuppgift – du skriver och lämnar in under lektionen.

PROV på arbetsområdet

 

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsö Sp8 En la ciudad v.3-8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback