Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Jorden 2019

Nyhamre skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Hur ser egentligen vår värld ut? Hur stor del av vårt jordklot består av hav? Vad finns inuti, under jordskorpan? Hur kan vårt runda jordklot visas på en platt karta? Du kommer att utveckla dina kunskaper inom geografi. Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken samt titta på vad vårt jordklot består av.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 • Kunna använda en karta och en jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
 • Kunna beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.
 • Kunna placera ut och namnge världsdelarna, världshaven och några länder på en karta och jordglob. 
 • Känna till hur jordklotet är uppbyggt.

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. ocean, läge, gräns, väderstreck, gradnät och kontinentalplattor.
 • få arbeta med och skapa olika typer av kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få arbeta med vad världsdelarna och världshaven heter och är placerade.
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa texter.
 • skriva faktatexter utifrån stödord samlade från filmer och böcker.
 • lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • placera ut världsdelarna och världshaven på en karta.
 • namnge och placera ut några för dig viktiga platser.
 • beskriva jordklotets rörelse samt vad det består av.

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
Världsdelar och världshav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter