Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Textilslöjd åk 3 VT19

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Den här terminen kommer vi att jobba med att bekanta oss med de redskap och verktyg som är vanligast. Du ska också få prova på enkla tekniker.

Målet med undervisningen

Målet för åk 3 är att alla skall

bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden
prova på att slöjda med redskap, verktyg, material, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål
träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt
kunna följa enkla instruktioner
vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden

Så här ska vi arbeta

Vi har gemensamma genomgångar av planering.
Vi har gemensamma genomgångar av olika basfärdigheter.
Vi kommer att reflektera över det färdiga arbetet både muntligt och skriftligt.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

  • planera och genomföra arbetet
  • hantera redskap och tekniker
  • lösa problem och ta initiativ i arbetet
  • värdera och dokumentera ditt arbetssätt och resultat

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter