Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Muntlig redovisning abrahamitiska religioner

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Redovisningen i grupp som handlar om en religion.

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla:

  • MUNTLIG REDOGÖRELSE: Förbereda och genomföra en redovisning inför en grupp.
  • SÖKA, VÄLJA UT OCH SAMMANSTÄLLA 
  • SPRÅKLIGA STRATEGIER: Kunna anpassa språket (SVA)

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Matris för muntlig redovisning om en religion
Uppgifter
Muntlig framställning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback