Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Sverige - grupparbete

Ingels skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Vi ska repetera Sveriges landskap och sedan ska ni arbeta i små grupper med ett av Sveriges landskap.

Vi ska repetera Sveriges landskap och sedan ska ni får göra en djupdykning i ett landskap som ni väljer själva.

När ni är färdiga ska ni presentera ert arbeta för klassen.

Ni ska ha med:

  • Landskapsnamn
  • landskapsdjur
  • landskapsblomma
  • städer
  • några städer, berg, sjöar, floder, åar
  • vad gör man om man besöker det här landskapet
  • finns det några speciella maträtter

Och sen är det bra att hitta intressanta fakta om ert landskap.

Ni får välja hur ni vill presentera ert arbete, med eller utan Powerpoint.

 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback