Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kropp och hälsa

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Kroppen är fantastisk! Vi måste ta hand om den så att vi mår bra. I arbetet med kropp och hälsa kommer du lära dig mer om hur kroppen fungerar och vad man behöver tänka på för att kroppen ska må bra. Du kommer lära dig om kroppsdelar och om våra sinnen. Tänk att våra sinnen kan rädda våra liv!

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Vad olika kroppsdelar heter och vilken funktion de har.
 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.
 • Att på olika sätt dokumentera ditt arbete med hjälp av bild och text.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktaböcker och använda bilder som förklarar och visar hur kroppen ser ut och fungerar.
 • Använda appar på Ipad.
 • Titta på filmer.
 • Lekar och övningar som tränar kroppsdelars namn.
 • Göra enkla undersökningar som rör våra sinnen.
 • Samtala om hur våra sinnen kan rädda våra liv.
 • Dokumentera med bild och text.
 • I ämnet Bild göra bilder kopplat till kropp och hälsa.

 

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att du kan benämna cirka 20 av kroppsdelarna och förklara deras funktion.
 • Genom att du kan benämna våra sinnen och kan berätta vad vi uppfattar med dem.
 • Genom att du i samtal och i text kan beskriva vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Genom att du på ett enkelt sätt kan genomföra och dokumentera undersökningar i bild/text.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback