Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Tal bråk och överslagsräkning

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Vi arbetar med bråk och överslagsräkning

Arbetsområde:

Några veckor framöver ska vi arbeta med att lära oss om bråktal. Du ska även få lära dig att att göra uppskattningar och överslagsräkna.

 

Konkreta mål:

Efter arbetsområdet så ska du kunna

-namnen på enkla bråk, kunna jämföra och se samband mellan dem

-överslagsräkna och göra uppskattningar

-avrunda till närmaste 100-tal och till närmaste 1000-tal

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-namnge enkla bråk

-kunna jämföra och se samband mellan bråk

-lösa enkla matteproblem med bråk

-göra överslagsberäkningar och uppskattningar inom talområdet 0-1000

-använda avrundning

 

Undervisning:

Vi kommer att

-arbeta i matteboken och i andra räknehäften

-spela mattespel

-samtala och resonera om när man i vardagen har användnig av att kunna räkna med bråk och överslagsräkning

-viktiga begrepp i arbetsområdet är bråk, överslagsräkning och avrundning


 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.


Läroplanskopplingar

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback