Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik Geometri åk 3

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Nu ska du få lära dig mer om geometri. Du ska få en förståelse kring att förstora och förminska skalor. Du ska få avläsa koordinater och rita punkter i koordinatsystem.

Arbetsområde:

Du kommer att få arbeta med att förstå skala genom att bl.a. förstora och förminska olika objekt. Du kommer att få bekanta dig med koordinatsystem och lära dig om x-axel, y-axel och origo. Du kommer att få lära dig att läsa av olika koordinater.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- förstå skala för att förstora och förminska

- kunna avläsa koordinater och rita punkter i ett koordinatsystem.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- förstå skala för att förstora och förminska

- kunna avläsa koordinater och rita punkter i ett koordinatsystem.

Viktiga begrepp: skala, avbilda, axel, y-axel, x-axel, origo, koordinater och koordinatsystem.

Undervisning:

Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med en kompis med olika typer av uppgifter då du får t.ex. prata om, använda laborativt material, konkret material (rutpapper, talblock, centikuber), tekniska hjälpmedel (miniräknaren), spela matematikspel, rita, förklara och skriva. Klassen kommer att ha olika typer av genomgångar och diskussioner. Läromedlet vi använder är Mattedetektiverna 3B, Liber. 


Läroplanskopplingar

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback