Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

1 - 9

Franska år 9 del 2

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

I del 2 handlar arbetsområdet om kläder, föremål och vardagen.

Målet med undervisningen...

Är att utveckla förmågorna att: 
LYSSNA och LÄRA (reception, uppfatta, förstå) 

Genom att...
- lära sig lyssna till uttal och uppfatta innehåll i tal och texter,  inspelningar via nätet och läromedel, genom dialoger och presentationer. 

 

Utveckla förmågorna att: 
SKRIVA, TALA. HÖRA och SAMTALA

Genom att...
- skriva egna texter t ex i vardagliga situationer, meddelanden, händelser i berättande form, dialoger.
- kunna uppfatta fransk text.
- omformulera sig när språket inte räcker till och kunna använda bekräftande fraser och uttryck och frågor i samtal. 
- kunna tydliggöra kommunikation genom korrekt grammatik och uttal.
 

Så här ska vi arbeta...

Hur man kan tala, skriva och samtala om (del 2): Genom...
- Att lära sig berätta om olika klädstilar i modebranschen och handla i butik. Uttrycka åsikter om klädindustrin i diskussionsform. 
- Att beskriva föremål, genom att lära oss adjektivböjningar genom övningsuppgifter i övningsboken.
- Att beskriva ett drömliv.
- Att lära sig mer om grammatik av preteritum av -er verb, indirekta och direkta objekt, ordföljd, repetition av passé composé med être,
 

Dessa ämnen kommer behandlas med läromedlet textboken Bon Voyage 4, kapitel 3-5. Vi kommer även använda övningsboken, som understöd för undervisningen och hemuppgifter på detta. 

 

Eleverna ...

- ska få undervisning om tal och texter i fransktalande inspelningar via nätet och läromedel, dialoger i klassen. Eleverna kommer träna in ordkunskap och grammatik genom hemläxor, och även genom sökning på nätet. Det ingår dialoger med varandra och presentationer inför klassen. 

- kommer träna in ordkunskap och grammatik genom först på lektionen och genom hemläxor, och även genom sökning på nätet. Det ingår dialoger med varandra och presentationer inför klassen. 
- utveckla och lära grammatiska förmågor genom repetition och inlärning av verbböjningar, hur adjektiven rättar sig efter substantiv, negationer, ordningstal, substantiv, pronomen och prepositioner i klasssrum först, därefter genom hemläxor.

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du klarar av...


- flera läs- och hörförståelser genom tester och genom att resonera kring texters innehåll. 
- muntligt framförande av dialoger, presentationer och diskussioner.
- att skriva förberedda och oförberedda texter. 

- strategiskt kunna använda fraser och frågor när språket inte räcker till för fortsatt kommunikation


 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter