Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Fritidshemmensdag

Mariaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Hur firar vi fritidshemmensdag?

 

 Aktivitet: Fritidshemmensdag  8/5

Styrdokumenten: ”Att eleverna har möjlighet att påverka och välja vad de vill göra i fritidshemmet, är inte detsamma som att de alltid får bestämma vilka aktiviteter de vill ägna sig åt” (Allmänna råd s.34). Dock skall pedagogerna på fritidshemmet ta till vara på elevernas intressen och önskemål. Grundlägga de demokratiska värderingar och samspela i möten med andra människor. Ta vara på närsamhällets aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

 

Syfte/Mål: För att eleverna skall få en möjlighet att vara med och påverka deras egen verksamhet. Eleverna kommer få en förståelse demokratiska värderingar samt känna ett ansvar för deras egen verksamhet.

Samtala, skapa nya goda relationer, fysisk rörelse. Få möjlighet att se och ev prova på ny fritidsaktivitet.

 

 

Metod: Varje år firas denna dag. Vi pedagoger planerar olika aktiviteter utifrån elevers intresse, behov och kunskaper. Börjar med mellanmål på gården,

Diamanten: ansiktsmålning vattenkanoner/ bollplanket

Skutan: Stora såpbubblor, Ordskattjakt, Kasta prick

Eken: Fritidshemmensdag cirkus normal, Krabbfotboll, hopprepsutmaning/basketplan, popcorn och korv med bröd på gården.

Fika på alla avdelningar antingen ute el inne.

Startar med eldsprutare. fika för eleverna på avdelningen

 

 

Resultat / Utvärdering:   

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter