Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Vår närmiljö

Prova-skolan , Falkenberg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Vilka företag finns nära vår skola? Vi gör studiebesök och tar reda på mer om dessa.

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen
Möjligheternas vägar fram till gymnasieval
Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback