Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Religion

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Under området ska ni arbeta med: -Judendom -Kristendom -Islam

 

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få ökad kunskap om de abrahamitiska religionerna. Du ska kunna jämföra religionerna och få ökad förståelse om likheter och skillnader.

 

Bedömning - vad och hur

Under lektionerna kommer du bli bedömd genom deltagande i diskussioner, enskilt arbete med frågor, arbete med frågor i grupp och genom skriftliga/ muntliga prov. Bedömningen sker kontinuerligt. 

 

Undervisning och arbetsformer

-Filmer 

-Texter

-Diskussioner 

-Instuderingsfrågor 

-Prov 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter