Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Världsdelar, världshav och väderstreck

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Under några veckor ska du utveckla dina kunskaper kring världens geografi och vilka olika förutsättningar länder har för bebyggelse, djur och natur. Du ska lära känna till namnen på de olika världsdelarna och världshaven samt lite mer om några länder som du hört talas om. Du ska lära dig de fyra väderstrecken.

Vad ska vi lära oss?

Du ska känna till:

 • några av världsdelarna och världshavens namn och läge på jordgloben 
 • några länders namn och läge samt viss fakta kring natur och djurliv i hav och på land
 • de fyra väderstrecken nord, syd, öst och väst.
 • hur kartor kan förändras beroende på dess utformning 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.
 • få arbeta enskilt och i grupp.
 • titta på filmer, på bilder i böcker och tidningar samt läsa faktatexter
 • forska i grupp om utvald världsdel
 • skapa mindmaps och redovisa muntligt

Vad som kommer att bedömas.

Din förmåga:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • muntlig framställning
 • att berätta om aktuella händelser runt om i världen
 • att namnge och lägesplacera världsdelarna, världshaven och några länder
 • att redogöra för vissa fakatkunskaper kring valda länder
 • använda rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen

Hur du får visa vad du kan.Hur du får visa vad du kan.

Du får visa muntligt och skriftligt hur du löser dina uppgifter genom redovisning och i skapandet av en digital bok där du samlar dina kunskaper.

Delaktighet i diskussioner och grupparbeten.


Läroplanskopplingar

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback