Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Hållbar utveckling

Blackebergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vi ska jobba med hållbar utveckling. Där du ska få lära dig hur miljön kan påverkas och hur du kan bidra till en bättre miljö.

Expertord: återvinning, återanvändning, källsortering, återvinningscentral/återvinningsstation, matavfall, energianvändning, vattenrening, kretslopp, bäst före datum, sista förbrukningsdag, klimatförändring, utsläpp,växthusgaser, klimat, global uppvärmning


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling
Uppgifter
Vecka 1: Vad kan jag göra för att bidra till en bättre miljö?
Vecka 2: Vad kan vi i skolan och göra för att bidra till en bättre miljö?
Vecka 3: Vad gör vi i samhället för att bidra till en bättre miljö?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback