Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO Vatten år 2

Danmarks skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 juni 2023

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

  •  genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll:

  • luftens grundläggande egenskaper
  • vattnets olika egenskaper och former
  • vattnets kretslopp
  • enkla lösningar och blandningar

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper

  • genom att delta aktivt i samtal och genomföra skriftliga uppdrag.
  • genom att aktivt delta i de experiment vi genomför enskilt och i grupp.
  • genom att skriva, rita och dokumentera delar i arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback