Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

Att skriva en fackuppsats

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Eleverna får träning i undersökande metod, att skriva en fackuppsats om något ämne de är intresserade av. Att samla och sedan sammanställa information efter en bestämd mall, samt att föra ett resonemang om källors tillförlitlighet.

 

Arbetsgång för fackuppsats

1. VÄLJ ÄMNE - Välj ett ämne som läraren har gett dig eller som intresserar dig. Vad vill du ta reda på? Vilka frågor har du? Skriv din frågeställning och hur du tänker få svar på dina frågor, hur du ska gå till väga.

 

2. SAMLA INFORMATION - Hämta fakta ur olika källor: böcker, uppslagsverk, tidskrifter, tidningar, intervjuer, filmer, internet. Anteckna noga de källor du använder (kopiera adressen i adresslisten och klistra in den under rubriken Källförteckning!). Kom ihåg att granska källorna - är de tillförlitliga osv?

 

3. ORDNA STOFFET - I vilken ordning ska de olika delarna komma? Gör en disposition! Fundera ut passande underrubriker!

 

4. SKRIV - Skriv med egna ord! Tänk på att dina läsare ska förstå, så glöm inte att förklara ord du använder, om du använder fackspråk.

- Inledningen – ska väcka intresse för ditt ämne och du ska förklara ditt ämnesval, vilka frågor du vill få besvarade och hur du har hittat fakta, hur tillförlitliga dina källor verkar vara.

- Avhandlingen (Huvudtext) – den största delen av din text där du presenterar vad du har kommit fram till. Citat ska markeras på rätt sätt ( ” exakt som det står i originaltexten” och varifrån det kommer / vem som har sagt detta). Placera in bilder, diagram och liknande på lämpliga ställen i texten.

- Avslutning – besvara frågan du har ställt i inledningen, dra slutsatser (Vad har jag fått veta? Fick jag svar på mina frågor? Har det varit svårt? Hur gick planeringen? Vad har jag lärt mig?). Ta upp nya frågor som kommit upp under arbetet.

- Källförteckning - här anger du källorna exakt, t ex www.socialdemokraterna.se/arbetslöshet

 

5. GRANSKA - Kontrollera att du fått med allt:

 • Tydlig inledning
 • Svar på dina frågor
 • Underrubriker/stycken
 • Avslutning
 • Källförteckning

 

6. SKRIV RENT

 • Skriv på dator, rubriker 14 p (eller Rubrik 2), brödtext 12 p. Typsnitt: Roman.
 • Lägg in bilder mm.
 • INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH KÄLLFÖRTECKNING
 • Innehållsförteckningen kommer före inledningen
 • Källförteckningen kommer sist.
 • GÖR ETT SNYGGT OMSLAG
 • På omslaget finns vilket ämne du valt, ditt namn, datum för inlämning, din lärares namn samt en bild som passar ditt ämne.
 • LAYOUT: • Framsida • Innehållsförteckning • Inledning • Avhandling • Avslutning • Källförteckning

 

Checklista

Läs texten högt !

Innehåll:

 • Har du fått med allt?
 • Stämmer rubriken med innehållet?
 • Finns det ett sammanhang i texten - en röd tråd?
 • Är alla delar med (inledning, källförteckning osv)?

Språk:

 • Kolla stavning , skiljetecken och stor bokstav.
 • Kontrollera särskrivning.
 • Finns bindeord? Är satserna av varierande längd.
 • Har du förklarat svåra ord och uttryck?
 • Har du varierat ditt ordval och använt synonymer?
 • Stämmer verbens tempus?
 • Håller du dig till skriftspråket, eller har du råkat få med talspråkliga uttryck?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fackuppsats bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback